Björns verk lever i dualiteten mellan mörker och ljus och söker en framåtsträvande identitet där styrka och självinsikt konfronterar våra värderingar och prioriteringar. Ur mörkret lär vi oss att uppskatta saker vi annars tar för givet, och Björn låter oss utforska uppbyggnandet och rekonstruktionen av det mänskliga sinnet i sina verk på ett mörkt, men vackert och stilfullt sätt.'Past All Regrets' Gicléetryck 42x59 cm 'Past All Regrets' Gicléetryck 42x59 cm
'The Architect I' Gicléetryck 42x59 cm 'The Architect I' Gicléetryck 42x59 cm